Studia prawnicze

Studia prawnicze uznawane są za jedne z najbardziej prestiżowych, na jakie może dostać się dzisiejszy student oraz najlepsza opcja dla osób, które chcą dobrze zarabiać w życiu, a są utalentowane w kierunku humanistycznym. Oczywiście na prawie już od pierwszego roku pojawiają się przedmioty raczej ścisłe, ale prawdą jest, że większość materiału i ogólny charakter studiów jest raczej humanistyczny. Prawo studiować można obecnie na wielu uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Największą renomą cieszą się one na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Na tych trzech uczelniach progi na prawo są najwyższe, a mimo tego, że na rok kwalifikuje się około 300 nowych studentów nadal odpada w każdej rekrutacji ponad 1000. Wiele osób musi więc obejść się ze smakiem, iść na inny okołoprawniczy kierunek i próbować się potem przenieść lub po prostu rozpocząć studia na innej uczelni. Wedle rankingu perspektyw ponad 70 punktów na 100 oprócz wymienionych wyżej przekroczyły również kierunki prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Gdańskim oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, która pozostaje najbardziej prestiżową prawniczą uczelnią prywatną. Na uczelniach państwowych prawo studiować można jeszcze w takich miastach jak Toruń, Katowice, Lublin, Białystok, Szczecin, Olsztyn, Opole, Częstochowa, Radom, Rzeszów oraz Kielce, a prywatnie także w Bydgoszczy.

Warto podkreślić ile trwają studia prawnicze. Jest to bowiem pięć lat nauki na studiach jednolitych magisterskich, a nie rozbitych na trzyletni licencjat i dwuletnią magisterkę, jak większość innych kierunków w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Prawo rozpoczyna się i kończy w jednym ciągu nauki, a pracę zaliczeniową pisze się dopiero na piątym, ostatnim roku. Podczas odbywania studiów odbywa się również praktyki w kancelariach prawniczych, co ma być przyspieszonym szkoleniem wejścia na przyszły rynek pracy. W ramach studiów prawniczych działają rozmaite organizacje takie jak Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, więc studenci mają szanse realizować się poza zajęciami podczas dodatkowych wyzwań.

W zależności od uczelni system może nieco się różnić, ale generalnie dąży się do ujednolicenia kwestii przedmiotów. Na pierwszym roku student zmierzyć się musi z pionem historyczno-prawnym (doktryny polityczno-prawne, historia prawa publicznego, historia prawa prywatnego, prawo rzymskie, łacińskie paremie), a także z przedmiotami pozwalającymi zrozumieć sposób myślenia jakim powinien cechować się prawnik (logika prawnicza, prawoznawstwo). Pojawia się również także lektorat z języka obcego, którego należy zaliczyć na odpowiednim poziomie w zależności od uczelni. Studia prawnicze stacjonarne mają również obowiązkowe wychowanie fizyczne. Zazwyczaj uczelnie dają możliwość wyboru spomiędzy sporej liczby rozmaitych dyscyplin. W przypadku studiów niestacjonarnych, wf nie jest objęty programem studiów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here