Ile zarabia doktor na uczelni

Praca na uczelni wyższej dla wielu osób wydaje się bardzo atrakcyjna między innymi dlatego, że daje możliwość rozwoju osobistego i pozwala na samodzielne organizowanie czasu pracy. Czy jest tak w rzeczywistości? Jak wygląda praca i jak kształtują się zarobki na polskich uczelniach? Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona przede wszystkim od stopnia naukowego pracownika. Inaczej zarabiają pracownicy dydaktyczni, inaczej dydaktyczno-naukowi. Same zarobki nauczycieli akademickich ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które określa przedziały kwot wypłacanych pracownikom na różnych stanowiskach. Za ostateczną wysokość wynagrodzenia odpowiada uczenia na której zatrudniony jest pracownik. Minimalne wynagrodzenie profesora zwyczajnego wynosi 5390 złotych brutto, choć kwota ta może być znacznie wyższa. Profesor nadzwyczajny zarobi nieco mniej – minimum 5025 złotych brutto. Ile zarabia doktor na uczelni? Adiunkt zarabia minimalnie 4305 złotych brutto. Najniższe zarobki dotyczą asystentów, którzy mają tytuł magistra. Zarabiają oni znacznie mniej – minimum 2450 złotych brutto. Ponadto wszyscy pracownicy dydaktyczno-naukowi dostają dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny. Jest ono wypłacane raz lub dwa razy do roku, po zakończeniu semestru i rozliczeniu przepracowanych godzin dydaktycznych. Ponadto pracownicy uczelni państwowych mogą liczyć na zapłatę za takie czynności jak: pełnienie roli promotora prac magisterskich i doktoranckich, udział w pracach komisji rekrutacyjnej, kierowanie praktykami zawodowymi studentów, przygotowanie recenzji oraz ocenę dorobku kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dodatki funkcyjne przysługują za takie czynności jak na przykład kierowanie zespołem, a ich wysokość jest uzależniona od liczby pracowników oraz studentów w danej jednostce organizacyjnej. Nauczyciele akademiccy są także wynagradzani za staż pracy oraz przysługuje im trzynasta pensja. Mogą liczyć także na dodatki z okazji świąt, wakacji, czy dofinansowanie do wycieczek dla dzieci. W gazetach i na portalach internetowych od niedawna głośno jest o tym, że w 2019 roku zarobki pracowników wyższych uczelni wzrosną o kilkaset złotych, kwota podwyżki uzależniona jest od stanowiska. Czy warto pracować na uczelni? Do obowiązków asystenta na uczelni należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, działalność naukowa, pozyskiwanie grantów i publikowanie w czasopismach naukowych. Ponadto każdy pracownik ma dodatkowe obowiązki. Wszystko to ma wpływ na to ile zarabia doktor na uczelni ostatecznie. Czy jest to satysfakcjonująca kwota? Biorąc pod uwagę nakład pracy poświęcony na uzyskanie stopnia doktora nie jest to zawrotna suma, jednak po zsumowaniu dodatków całkowity dochód jest całkiem atrakcyjny. Praca na uczelni, mimo że nie należy do bardzo wysoko płatnych, ma jednak wiele zalet, na przykład nienormowany czas pracy, możliwość wyjazdów i uczestnictwa w konferencjach. Pracownicy uczelni cieszą się też znacznie dłuższym urlopem, który pozwala odpocząć po miesiącach pracy ze studentami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here