Audyt finansowy – bez ekonomisty ani rusz

Inwestorzy nierzadko mają do czynienia z procesem audytu finansowego. Wielu z nich nie wykonuje go jednak właściwie, a niektórzy na dobrą sprawę nie mają pojęcia czym on jest i kiedy należałoby go przeprowadzić. Są i tacy, którzy mylą go ze standardową kontrolą, mającą po prostu wykryć nieprawidłowości. Jednak prawdziwy audyt jest bardziej złożony, a do jego przeprowadzenia potrzeba fachowca

Co to ten cały audyt?

Audyt finansowy to rzeczywiście kontrola wewnątrz firmy, ale jej zadaniem nie jest odkrycie potencjalnych pomyłek i obciążenie dyrekcji kosztami z powodu nieprawidłowości w księgach rachunkowych. Audyty przeprowadza się przede wszystkim po to, aby sprawdzać stan kapitałowy spółki rozpoznany w zestawieniach, ze stanem faktycznym.
Dokonanie audytu zajmuje się biegły rewident. Na podstawie drobiazgowego protokołu finansowego, ksiąg rachunkowych a także innych źródeł wystawia sąd, według którego przedsięwzięcie może lub nie może być kontynuowane w takiej formie. Mówiąc krótko, opinia ta stanowi charakterystyczną prognozę finansową na najbliższy rok obrotowy – jeśli jest ona korzystna to firma bez przeszkód może w dalszym ciągu może pracować na rynku. Pochlebna opinia rewidenta wydawana zostaje tylko gdy z właściwie sporządzonych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa wynika, że nie jest zagrożone upadłością i utratą płynności finansowej w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.

Czy musisz mieć audyt?

Audyt finansowy musi zostać przeprowadzony w odpowiednio wymienionych jednostkach, takich jak: zakłady reasekuracyjne, banki, ubezpieczalnie, kasy kredytowe, oszczędnościowe i kredytowo-oszczędnościowe, jak również jednostki gospodarcze zajmujące się funduszami inwestycyjnymi oraz handlem papierami wartościowymi. Co więcej, corocznej kontroli rewidenta podlegają także spółki akcyjne oraz przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej pięćdziesięciu pracowników.

Co warto wiedzieć o audycie?

Rozpatrywanie sprawozdania finansowego, potocznie zwane audytem finansowym, jest przeprowadzone przez biegłego rewidenta raz w roku. Jakie jednostki podlegają takiemu badaniu? Co jest jego koronnym celem?

Ponadto audytowi poddać się powinny przedsiębiorstwa, których roczny zysk wynikający ze sprzedaży artykułów i usług przekroczył w przeliczeniu na rodzimą walutę pięć milionów euro oraz spółki zatrudniające powyżej pięćdziesięciu ludzi na pełnym etacie. Audyt finansowy jest niezbędny jednocześnie w przypadku firmy, której suma aktywów na koniec roku obrotowego była większa lub równa dwóm i pół miliona euro, w odniesieniu do polskiej złotówki.

Kto i po co?

Audyt finansowy, jak zostało już wspomniane, przeprowadza się w celu sprawdzianu stanu finansowego danego przedsiębiorstwa. Biegły rewident powołany do sprawowania kontroli nad firmą ma za zadanie sprawdzić sprawozdania finansowe dostarczone przez przedsiębiorstwo, jak również zapoznać się z innymi dokumentami. Rewidentem takim może być odpowiednio wykształcony prawnik, jak również ekonomista. Naturalnie pojawia się tu pytanie o to ile zarabia taki rewident, a więc ile zarabia ekonomista? Oczywiście niemało, ale i tak warto zainwestować. Na podstawie wydanej przez niego opinii przedsiębiorstwo jest dopuszczane do prowadzenia dalszej działalności. Jednym z warunków dopuszczenia jest pochwalna prognoza odnośnie do materialnego stanu finansowego firmy, według której nie jest ona zagrożona zgubą płynności finansowej w przeciągu najbliższego roku obrotowego.

Warto zauważyć, iż dokonanie audytu finansowego ma również kolacjonować, czy poznane przez przedsiębiorstwo sprawozdanie finansowe jest zgodne ze stanem faktycznym oraz czy wypełnia kryteria Międzynarodowego Standardu Rachunkowości, jak również czy jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami ustaw gospodarczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here