Renta chorobowa - czy jest, komu się należy, ile wynosi?

„Zdrowie jest najważniejsze”. Brzmi to jak niezbyt wyszukany frazes, słyszany podczas różnych rozmów oraz wyczytywany w książkach, gazetach, czy Internecie. I chociaż jest oklepany, to zawsze prawdziwy. Nie tylko dlatego, że jeśli mamy zdrowie i siły, to możemy spełniać swoje marzenia itp. Równie ważny jest fakt, że możemy wtedy pracować, zarabiać pieniądze, dzięki którym przeżyjemy następny dzień. Co jeśli niestety zachorujemy i w związku z tym jesteśmy niezdolni do pracy? Z pomocą przychodzi renta chorobowa.

Komu przysługuje?

Renta chorobowa to świadczenie przyznawane przez Zakład Ubiezpieczeń Społecznych. Można ją otrzymać, jeśli jest się częściowo lub całkowicie niezdolnym do podejmowania pracy zarobkowej. Częściowa niezdolność do pracy dotyczy niemożności wykonywania pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Całkowita niezdolność natomiast jest sytuacją, kiedy pracownik, ze względu na swój stan zdrowia, nie może podjąć żadnej pracy.

Oczywiście istnieje kilka warunków, na jakich przyznawana jest renta chorobowa. Do najważniejszych z nich należą:
– Pracownik musi zostać przebadany, a jego niezdolność do wykonywania pracy musi zostać orzeczona przez lekarza orzecznika oraz komisję lekarską z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– Pracownik stracił zdolność do wykonywania pracy podczas okresu składkowego lub nieskładkowego (czyli podczas okresu zatrudnienia, urlopu macierzyńskiego itp.) oraz w ciągu 18 miesięcy od zakończenia tych okresów,

Ważny jest również okres ubezpieczenia, ustalany na podstawie wieku, w którym nastąpiła niezdolność do pracy. Okresami tymi są (długość – wiek, w którym utracono możliwość do pracy):
– 1 rok – 30 roku życia.

Zasada obliczania okresu ubezpieczenia nie obowiązuje, jeśli:
– kobieta ma za sobą 20 lat stażu składkowego,
– mężczyzna ma za sobą 25 lat stażu składkowego.

A tak właściwie, to ile wynosi renta chorobowa?

Kwota, jaką chory otrzyma, uzależniona jest od długości okresów składkowych i nieskładkowych. Jeśli osoba jest całkowicie niezdolna to pracy, to kwotę tą oblicza się na podstawie:
– 24% kwoty bazowej, wyliczonej ze średniego wynagrodzenia bez składek. Ustalana jest ona w każdym roku. Od 1 marca 2018 roku jest to 3731,13 złotych brutto,
– po 1,3% podstawy za każdy rok okresów składkowych i po 0,7% za każdy rok okresów nieskładkowych,
– po 0,7% podstawy za każdy rok brakującego okresu do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych (od dnia złożenia wniosku do dnia osiągnięcia przez rencistę wieku emerytalnego).

Jeśli osoba jest częściowo niezdolna do pracy, to otrzymuje 75% renty ustalanej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy.

Jaka w takim razie jest wysokość najniższej renty chorobowej? Jeśli chodzi o całkowitą niezdolność do pracy, to wynosi ona 1029,80 złotych brutto. W przypadku częściowej niezdolności, jest to 772,35 zł brutto. Natomiast średnia renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1653,06 złotych brutto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here