Ile wynosi cło z Chin?

Cło (należności przywozowe) to, zgodnie z definicją, opłata nakładana przez państwo związana z ich wywozem i przywozem dokonywanym przez granice celne państwa. Cło pobierane jest w różnych celach, między innymi w celu zwiększenia wpływów budżetu państwa, ochrony rynku wewnętrznego i narodowych producentów, czy wywarcia presji na partnerze handlowym. Jest wiele podziałów ceł, pierwszym z nich jest podział według kierunku ruchu towarów (cło importowe, eksportowe oraz tranzytowe). Kolejnym jest podział ze względu na sposób określania ich wysokości (cło ad valorem, cło specyficzne i cło mieszane). Idąc dalej, cła można również podzielić ze względu na charakter ekonomiczny; w takiej sytuacji wyróżniamy cło fiskalne, ochronne, a także ekspansywne. Dwa ostatnie podziały to: według rodzaju taryfy celnej (wyodrębniamy cło maksymalne lub minimalne) oraz według zróżnicowania traktowania (dyskryminacyjne oraz preferencyjne). Warto wspomnieć o fakcie, iż zakupując towary zza granicy, bez znaczenia czy są one związane z działalnością gospodarczą czy z celami prywatnymi, jesteśmy objęci zobowiązaniem podatkowym, a więc naszym obowiązkiem jest opłacić cło (oraz VAT, lecz jest to nieistotne, kiedy chcemy ustalić ile wynosi cło z Chin). Jednak istnieje pewna luka działająca na korzyść kupujących, która mówi o tym, że zwolnione z należności przywozowych są „towary o niewielkiej wartości”. Są to towary, których wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę (nie zaliczają się do tej grupy perfumy, wyroby alkoholowe oraz tytoniowe). Ważnym faktem jest również to, że cło na telefony komórkowe z Chin jest równe 0%, a więc również w tym wypadku możliwe jest uniknięcie opłaty. Dodatkowo można liczyć na uniknięcie cła w przypadku przesyłki posiadającej tzw. charakter okazjonalny, co znaczy że nie jest ona wysyłana częściej niż raz na miesiąc oraz ilość towaru w niej zachowana jest przeznaczona do użytku osobistego, a nie na ewentualny handel. Jednak uniknięcie dodatkowej opłaty jest możliwe tylko w wypadku, gdy wartość paczki nie przekroczy 45 euro a Urząd Celny po dokładnym jej sprawdzeniu stwierdzi, że deklarowana wartość jest rzetelna. Jeżeli jednak stanie się inaczej, zostanie naliczone cło. Zakupowanie towarów z Chin wymaga wypełnienia wielu dokumentów oraz złożenia ich w odpowiedniej agencji celnej. Należą do nich: faktura handlowa, list załadowczy, świadectwo pochodzenia, konosament (tylko w przypadku transportu drogą morską), faktury za transport, certyfikat CE oraz w niektórych przypadkach certyfikat pochodzenia (np. w przypadku importowania tkanin). W przypadku nierzetelnego ich wypełnienia, możliwy jest ponowy transport przesyłki do Azji. Niemożliwe jest dokładne ustalenie wartości cła przed ostatecznym rozporządzeniem Urzędu Celnego, lecz jak najbardziej można ją oszacować. Do wykonania tego opracowano taryfikator celny istniejący w internecie pod nazwą ISZTAR służący do ustalenia kwoty jaką będzie musiał ponieść importer. System ten został stworzony przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, a więc jest pewnym źródłem informacji. Opisywany system ma na celu jedynie oszacowanie wartości cła, ostateczną kwotę ustala Urząd Celny. Naturalnie istnieją różnorakie sposoby opracowane przez importerów na zmniejszenie wartości należności przywozowych, jak na przykład odprawa celna w Hamburgu, lecz najbezpieczniejsze będzie w pełni legalne uniknięcie lub opłacenie należytej opłaty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here