Dodatek mieszkaniowy - kiedy można i ile można zyskać

Dodatek dochodowy to pomoc dla gospodarstw domowych z nich dochodem na mieszkańca. Jest ot forma pomocy dla tych, dla których utrzymanie domu stanowi duże obciążenie finansowe. Nie każdy jednak może z takiej pomocy skorzystać. Aby otrzymać dodatek dochodowy należy spełnić 2 warunki.
1 warunek
Średni dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 125% najniższej ustalonej emerytury. W 2018 roku najniższa emerytura wynosi 1000 zł. Stąd średni dochód nie może przekraczać 1250 zł.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy prowadzimy 1-osobowe gospodarstwo domowe. W takim przypadku dochód nie może przekraczać 1750 zł miesięcznie, czyli 175% najniższej emerytury.
W przypadku prowadzenia działalności rolniczej, dochód oblicza się poprzez pomnożenie ilości posiadanych hektarów przez przeciętny dochód z hektarów, ustalany prze ZUS a następnie podzielenie uzyskanej wartości przez liczbę zameldowanych domowników.
Do dochodu nie wlicza się uzyskanych świadczeń z tytułu pomocy społecznej czy zapomóg itd.
Jeśli kwota średniego dochodu będzie wyższa, to nie wyklucza ona szans na uzyskanie takiego dodatku mieszkaniowego. Szansę tracimy dopiero wówczas gdy suma średniego dochodu będzie wyższa niż powyższy limit plus kwota samego dodatku mieszkaniowego

2 warunek
Mieszkanie nie może przekraczać ustalonej wielkości. Dla 1 osoby jest to powierzchnia mniejsza niż 35 metrów kwadratowych. Dla każdej kolejnej osoby granica ta zwiększa się o kolejne 5 metrów kwadratowych. I tak, dla dwóch osób to 40; dla 3 to 45; a dla 7 to 65 metrów kwadratowych.
Są jednak wyjątki. Jeśli domownik to osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim to przysługuje takiej osobie 15 metrów kwadratowych zamiast standardowych 5. Taka sama zależność wystąpi w przypadku osoby, która ma przydzielone prawo do oddzielnego pokoju.
Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?
Zależy to od ilości osób w gospodarstwie domowym.
– dla 1 osoby – 15% dochodów gosp. domowego
– dla 2 do 4 osób – 12% dochodów gosp. domowego
– dla 5 osób i powyżej – 10% dochodów gosp. domowego
Przedstawione wartości są wartościami standardowymi.
Jeśli natomiast średni dochód wynosi powyżej 150% ale mniej niż 175% minimalnej emerytury w przypadku gospodarstwa 1-osobowego; oraz więcej niż 100% a mniej niż 125% minimalnej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego to wartości te wynoszą:
– dla 1 osoby – 20% dochodów gosp. domowego
– dla 2 do 4 osób – 15% dochodów gosp. domowego
– dla 5 osób i powyżej – 12% dochodów gosp. domowego

Co ważne, przedstawione powyżej wartości są przybliżone, jeśli więc w jakimś elemencie znajdujemy się na granicy to nie wyklucza to możliwości przyznania dodatku. W takich sytuacjach najlepiej zwrócić się z podaniem do urzędu, który ostatecznie daną sytuację rozstrzygnie. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta.
Dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany nie może przekraczać 70% wydatków mieszkaniowych. Przy obliczaniu zaś tych wydatków nie wlicza się:
– ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
– opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną na cele bytowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here