Becikowe w skrócie

Przyjście na świat dziecka jest dużym wydarzeniem dla młodych rodziców. Powiększenie rodziny wiąże się również z wydatkami, jakie należy ponieść, przygotowując m.in. wyprawkę dla noworodka. Jednym ze świadczeń, z których mogą skorzystać młodzi rodzice jest tzw. becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Ile się czeka na becikowe? Termin zależny jest od tego, kiedy został złożony i rozpatrzony wniosek. Jeśli został złożony do 10. dnia danego miesiąca, świadczenie powinno wpłynąć na nasz rachunek bankowy do końca tego miesiąca. Jeśli jednak złożymy po 10.dniu miesiąca, wtedy ośrodek pomocy społecznej może nam wypłacić świadczenie z końcem kolejnego miesiąca.

Becikowe wynosi obecnie 1000 zł. Może więc stanowić dobry zastrzyk finansowy dla obciążonego domowego budżetu młodych rodziców. Świadczenie przysługuje na każde urodzone dziecko (czyli przy urodzeniu się bliźniąt otrzymamy 2000 zł) i wniosek o jego przyznanie można złożyć do 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Aby otrzymać becikowe, należy spełniać kilka warunków. Przede wszystkim kobieta, będąc w ciąży, musi być pod opieką lekarza lub położnej już od 10 tygodnia ciąży i posiadać stosowne zaświadczenie (karta ciąży nie wystarczy). Drugim ważnym kryterium, jest kryterium dochodowe. Dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł. W liczbę osób wchodzących w skład rodziny doliczamy oczywiście najmłodszego jej członka, tzn. jeśli rodzice nie mieli wcześniej dzieci to po urodzeniu się dziecka, stan osobowy rodziny wynosi 3 i przez tyle należy podzielić dochód rodziny. Istotną kwestią jest też okres świadczeniowy, w którym składamy wniosek o przyznanie świadczenia. Okres świadczeniowy w ośrodkach pomocy społecznej trwa od 1 października do 30 września. Oznacza to, że składając dokumenty do 30 września 2018 r., dołączamy dokumenty o zarobkach za rok… 2016. Jeśli złożymy wniosek po 1 października, wówczas liczone są nasze dochody za rok 2017. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy nie przekroczymy progu dochodowego, warto przeliczyć, który rok jest dla nas korzystniejszy i od tego uzależnić termin złożenia wniosku. Oczywiście, aby móc się starać o wypłatę świadczenia należy również zamieszkiwać na terytorium Polski i mieć polskie obywatelstwo, choć przepisy dopuszczają również możliwość wypłaty tego świadczenia również cudzoziemcom. Wniosek o przyznanie świadczenia składamy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej.

Do wniosku o przyznanie becikowego (wzór można znaleźć w internecie lub otrzymać formularz w ośrodku pomocy społecznej) należy dołączyć zaświadczenie o przebywaniu pod opieką lekarza lub położnej od 10 tygodnia ciąży, ksero dokumentów tożsamości, ksero aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia o dochodach obojga rodziców — najwygodniej jest przedłożyć zeznania podatkowe (PIT-y), często również pracownicy ośrodków pomocy społecznej wymagają zaświadczeń o zatrudnieniu. Należy również złożyć oświadczenie, że nie otrzymaliśmy świadczenia w innej gminie.

Złożenie wniosku będzie kosztować młodych rodziców trochę wysiłku, jednak uzyskane świadczenie, na pewno pozwoli im przynajmniej częściowo podreperować domowy budżet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here